پنل پیامک رایگان

 

مرحله اول

لطفا اطلاعات فرم ثبت نام را به صورت صحیح تکمیل نمایید، عدم صحیح وارد نمودن سایر اطلاعات باعث می گردد تا سامانه پیامک شما فعال نگردد.

 

 

 

مرحله دوم

ارسال کد فعال سازی به 30008002000017

 

مرحله سوم

پس از ارسال کد فعال سازی پنل شما فعال شده و با ورود به پنل سایر مشخصات درخواستی را کامل نمایید و سپس شماره مورد نظر خود را انتخاب و ثبت نمایید و پس از تکمیل ثبت نام اسکن کارت ملی و قبضی که دارای کد پستی باشد را از طریق منوی ارسال مدارک ، ارسال نمایید تا شماره شما فعال شود.