نام کاربري : گذرواژه :

نسخه های پنل کاربری

 

نسخه برنزی نسخه نقره ای نسخه طلایی
این نسخه از سامانه برای امور تبلیغاتی و مصارف شخصی و یا شرکتی مناسب می باشد و شما میتوانید با امکانات مناسب آن به ارسال پیام کوتاه های خود بپردازید. این نسخه از سامانه برای امور تبلیغاتی و مصارف شرکتی مناسب می باشد و شما میتوانید با امکانات مناسب آن به ارسال پیام کوتاه های خود بپردازید. این نسخه از سامانه برای امور تبلیغاتی و مصارف سازمانی مناسب می باشد و شما میتوانید با امکانات مناسب آن به ارسال پیام کوتاه های خود بپردازید.
برخی از امکانات: برخی از امکانات: برخی از امکانات:
  ارسال تکی، گروهی، شهری، کد پستی
  دریافت پیام از تمامی اپراتور ها
  ارسال زمانبندی
  دفترچه تلفن هوشمند
  بانک شماره موبایل کل کشور
  شماره 14 رقمی اختصاصی

مشاده سایر امکانات

  ارسال تکی، گروهی، شهری، کد پستی
  دریافت پیام از تمامی اپراتور ها
  ارسال متناظر و هوشمند
  پیامک مناسبت و یادآوری
  بانک شماره موبایل کل کشور
  شماره 14 رقمی اختصاصی

مشاده سایر امکانات

  ارسال تکی، گروهی، شهری، کد پستی
  دریافت پیام از تمامی اپراتور ها
  منشی پیامک
  نظرسنجی و مسابقه
  بانک شماره موبایل کل کشور
  شماره 14 رقمی اختصاصی

مشاده سایر امکانات

پرداخت آنلاین

        

پرداخت با كارت‌ كليه بانك های عضو شبكه شتاب