به اطلاع می رساند، 10 ریال مصوبه مجلس که پیشتر به هزینه پیامک افزوده می شد، از تاريخ 4 تیرماه 96 در تمامی اپراتور ها حذف گردید.

این ابلاغیه از 4 تیرماه اطلاع رسانی شده و اگر تعداد پیامکی برای هر کدام از اپراتورها از قبل از این تاریخ عودت شود، هزینه متقابلا به کاربران نیز اضافه خواهد شد؛ این مورد به صورت جداگانه اطلاع رسانی می گردد.

 

از تاريخ ٢ مرداد ماه، مجددا ١٠ ريال به هزينه ارسال پيامك تمامي پيامك ها، افزوده شده است.