تعرفه اپراتور 1000 و 3000 140 ریال
تعرفه اپراتور 2000 161 ریال
تعرفه اپراتور 5001 - 5009
126 ریال
تعرفه اپراتور 5002 - 5005 133 ریال
تعرفه اپراتور تلفن ثابت 021 و 026 126 ریال
تعرفه ارسال پیام سیم کارتی (ارسال به بلک لیست) 168 ریال
تعرفه دکل ایرانسل 133 ریال
تعرفه پیام صوتی (هر ثانیه) 21 ریال
هزینه فعالسازی

45.000 تومان

سفارس و ثبت نام ثبت نام

 

- 9 درصد مالیات برارزش افزوده بر روی بسته ها دریافت می شود.