شرح امکانات

پنل جامع پیامک

ارسال تکی و گروهی پیام دارد
ارسال به صورت نظیر به نظیر دارد
ارسال از فایل متنی و EXCEL دارد
ارسال از دفترچه تلفن دارد
محاسبه هزینه پیام قبل از ارسال دارد
امکان دریافت گزارشات ارسالی و دریافتی دارد
استفاده از پیام های پیش فرض دارد
حذف اتوماتیک شماره ها ومتد های تکراری دارد
زمانبندی ارسال پیامک در آینده ( ساعت و روز مشخص) دارد
پاسخگوی خودکار دارد
تعریف دفترچه تلفن و ایجاد نامحدود شماره دارد
ارسال پیامک و مدیریت سامانه از موبایل مدیر دارد
ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیر دارد
مدیریت رویداد و ارسال پیامک تبریک ، سالگرد و اخطاریه دارد
ایجاد نظرسنجی و آمارگیری دقیق دارد
صندوق انتقادات و پیشنهادات دارد
خدمات وبسرویس برای توسعه دهندگان دارد
ماژول های سیستم های cms دارد
دایورت پیامک دارد
خدمات هوشمند ( هشدار دهنده و آگاه ساز) دارد
ارسال پیامک کارت ویزیت دارد
ارسال پیامک به مدیران مشاغل دارد
ارسال به شماره های ایرانسل و همراه اول به تفکیک شهر و روستا دارد
ارسال پیامک منطقه ای به سراسر کشور دارد
ارسال پیامک کدپستی به سراسر کشور دارد
ارسال پیامک از روی نقشه گوگل دارد
ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت دارد
ارسال با دکل bts ایرانسل دارد
بازگشت اعتبار پیامهای ناموفق و بلک لیست دارد
ارسال پیامک به بلک لیست مخابرات دارد
شماره عمومی 100009 دارد
شماره عمومی 5000145 دارد
شماره عمومی 5000949 دارد
شماره خدماتی از اپراتور 1000 ارسال به بلک لیست دارد
شماره خدماتی از اپراتور 5000 ارسال به بلک لیست دارد
شماره اختصاصی انتخابی رایگان 5002
ارسال پیام سیم کارتی به شماره های بلک لیستی (جدید) دارد
تعرفه اپراتور 1000 و 3000 155 ریال
تعرفه اپراتور 2000 168 ریال
تعرفه اپراتور 5001 - 5009
140 ریال
تعرفه اپراتور 5002 - 5005 140 ریال
تعرفه اپراتور تلفن ثابت 021 و 026 126 ریال
تعرفه ارسال پیام سیم کارتی (ارسال به بلک لیست) 322 ریال
تعرفه دکل ایرانسل 168 ریال
تعرفه پیام صوتی (هر ثانیه) 21 ریال
هزینه فعالسازی

65.000 تومان

سفارس و ثبت نام ثبت نام

 

- 9 درصد مالیات برارزش افزوده بر روی بسته ها دریافت می شود.