کاربردهای پنل پیامک برای هتل ها و مراکز اقامتی و توریستی: 1- اطلاع رسانی به مشتریان درباره خدمات جدید 2- اطلاع رسانی به کارمندان بابت خدمات جدید و اخبار و هماهنگی جهت تغییر شیفت ها 3- ارسال منو غذای هر وعده از طریق پیام کوتاه به مسافران 4- سفارش غذا توسط مسافرین از طریق پیام کوتاه 5- ارسال صورتحساب مسافر از طریق پیام کوتاه 6- ارسال پیام کوتاه تبریک اعیاد و مناسبت ها 7- اطلاع رسانی جشنواره ها و سمینارها 8- ایجاد نظر سنجی و مسابقه با پیام کوتاه 9- ایجاد روابط عمومی از طریق پیام کوتاه 10- ارسال پیام کوتاه خوشامدگویی و سفر به خیر به مسافران 11- اطلاع رسانی سریع جهت ارائه تخفیف به مناسبات مختلف به مسافران و مشتریان ثابت هتل 12- پاسخگویی اتوماتیک جهت رزرو اتاق ها 13- امکان ذخیره سازی شماره مشتریان و اطلاع رسانی به آنها در زمان مورد نیاز 14- در پایان مدیریت هتل ها با استفاده از این ویژگی سامانه می توانند کیفیت خدمات خود را با ارسال پیامک قدردانی و تشکر پس از خارج شدن مسافر از هتل ، ارتقا دهند. آنها همچنین می توانند در صورتی که مسافر وسیله ای را در هتل جاگذاشته باشد ، آن را با پیامک اطلاع دهند.