کاربردهای سامانه پیامک برای مشاغل صنعتی: 1- امکان ارسال پیام اطلاع رسانی به کارکنان و خانواده های آنها 2- امکان برقراری ارتباط سریع و دو طرفه با کارکنان 3- ارسال پیام تبریک به کارکنان در مناسبت های مختلف 4- امکان برگزاری مسابقه میان کارکنان 5- قابلیت دریافت انتقادات و پیشنهادات کارکنان 6- اعلام میزان حقوق یا پاداش در نظر گرفته شده برای کارکنان 7- اطلاع رسانی کارکنان از جلسات فوق العاده و اعلام تغییرات در برنامه ها