سامانه پیام کوتاه برای هر کسب و کاری می تواند اثر بخش باشد. وجود سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه در آموزشگاه های رانندگی می تواند جهت اطلاع رسانی آزمون ها و نتایج قبولی آموزندگان، ارسال نکات آموزشی در رانندگی، نظرسنجی در خصوص کیفیت عملکرد مربیان و آموزشگاه عملکردی مفید داشته باشد. سایر مواردی که می تواند در استفاده از پنل پیامک مفید باشد، در ذیل بیان شده است.

 

کاربردهای نوین سامانه برای آموزشگاه رانندگی: 1- شناسایی و بررسی نیازها و امکانات آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام 2- ارسال پیام جهت تشویق افراد برای ثبت نام در آموزشگاه رانندگی 3- اعلام شرایط ثبت نام برای متقاضیان آموزش رانندگی 4- ارسال و دریافت پیام جهت ارائه مشاوره و راهنمایی برای متقاضیان 5- ایجاد ارتباط دوطرفه بین متقاضیان و آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام 6- اعلام شروع کلاسهای تئوری/عملی از طریق سامانه ارسال پیام تهیه و جمع آوری آمار ثبت نام/قبولی و یا چند دوره ای بودن متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام 7- ارسال پیام هشداری و آموزشی برای متقاضیان و رانندگان 8- اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده، شرایط غیر مترقبه و تغییر ساعات کلاس) 9- رسیدگی به درخواستهای واصله از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام 10- ارسال پیام جهت هماهنگی بین ساعات آموزشی برای متقاضیان و رانندگان آموزشگاه 11- معرفی خدمات و امکانات آموزشگاه به عموم از طریق سامانه پیام کوتاه 12- ارسال پیام تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران و متقاضیان 13- برگزاری نظرسنجی جهت پیش برد اهداف آموزشگاه رانندگی 14- ايجاد سامانه دریافت شكايات، انتقادات و پيشنهادات