دفاتر بیمه از مراکزی می باشند که باید تعاملی همیشگی با مشتریان خود داشته باشند و در این بین اطلاع رسانی جهت سررسید بیمه، نظرسنجی، تبریک به مشتریان و .... از جمله کارهایی می باشند که دفاتر بیمه می توانند در جهت بهبود کیفیت کاری خود انجام دهند. در ذیل برخی از کاربردهای سامانه پیام کوتاه برای دفاتر بیمه بیان شده است.

 

کاربردهای نوین سامانه برای دفاتر بیمه: 1- ارسال پیامک در مورد امتیازات شرکت بیمه ای (تخفیفات و موارد تعریف شده) 2- ارسال پیامک برای تشکر از مشتریانی که بیمه شما را انتخاب کرده اند. 3- ارسال پیامک در خصوص پایان قرارداد (ماژول مناسبتها) 4- اعلام سررسید بیمه مشتری با ارسال یک پیامک 5- ارسال پیام تبریک به مناسبتهای خاص به مشتریان 6- اطلاع رسانی به مشتریان در مواقع اتمام دوره بیمه و تمدید آن 7- اطلاع رسانی به مشتریان و متقاضیان در مورد خدمات جدید بیمه ای 8- ارتباط دو طرفه با مشتری و دریافت پیشنهادات و نظرات مشتری 9- آگاهی مشتریان از وضعیت بیمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال یک پیام کوتاه 10- برگزاری نظرسنجی ومسابقات 11- ارسال پیامک تبلیغاتی برای نمایندگی خود 12- ارسال پیامک برای گروه خاص 13- ارسال پیامک برای منطقه خاص 14- ارسال پیامک برای کد خاص