با استفاده از وب سرویس یا API شما می توانید از طریق سایت یا نرم افزار خود ارسال پیامک داشته باشید. مثلا نرم افزار اتوماسیون اداری یا مدارس و یا نرم افزار حسابداری یا وب سایت خود را به سیستم ارسال پیامک متصل نمایید.
هزینه استفاده از وب سرویس رایگان می باشد، فقط کافی است که شما یکی از نسخه های نوین سامانه را خریداری نمایید. در تمامی پنل پیامک های نوین سامانه وب سرویس به صورت رایگان فعال می باشد.